”Equiopat® är en kvalitetssäkrad yrkestitel inom Hästfysioterapi”

Vilket menas med att man har genomgått en 2 årig KU- utbildning hos UPH där man avlagt godkända teoretiska prov i anatomi, fysiologi, osteologi, myologi, sjukdomslära, rehabilitering, biomekanik och orsakstänk. Samt praktiska moment och prov i hästmassage, laserbehandling, elektroterapi och stötvåg. Lämnat in 100 st godkända journaler på behandlingar och haft 3 dagars praktik tillsammans med en veterinär. Denna utbildning är delvis på distans med självstudier där en vecka i månaden är på plats i själva skolan.

I första året på utbildningen ligger det stort fokus på att lära sig anatomin från cellens uppbyggnad till kroppens olika funktioner, hormoner, nerver, mag- och tarmkanalen. Samt alla hästens muskler på latin ursprung, fäste, funktion och alla skelettben samt deras knölar på benen där en muskel fäster eller en sena löper över. Man lär sig också grunderna i de praktiska momenten i massage tekniken och palpering samt har hovlära tillsammans med en hovslagare, hovens uppbyggnad, vinklar osv.

Andra året är det ett större fokus på att få ihop helheten med allt det praktiska, att se hästen i rörelse, koppla upplevda problem, rörelsestörningar + palperings fynd med en tänkbar orsak och där ut efter välja en lämplig behandling med hjälp av massage och antingen laser, stötvåg eller elektroterapi som komplement. Här ligger det också stort fokus på att journalen ska vara proffsigt skrivet och ha en röd sammanhängande tråd, alltså ska din tänkbara orsak hänga ihop med vad du behandlat och kommit fram till.

I det andra året lär man sig också rehab och djurvårdar biten eftersom i utbildningen så ingår det en kurs till djurvårdare på utökad nivå 2. Tillslut knyter man ihop säcken med att lära sig grunderna i kinesiotejpning och sadellära – att kunna se när en sadel passar eller ej.

Så när kan man anlita en Equiopat?

  • I förebyggande syfte, allmän koll av hästens rörelse, utrustning & muskeltonus i kroppen.
  • I rehabiliterande syfte, massage, laser, elektroterapi, stötvåg för att påskynda läkning, samt få hjälp med att lägga upp en rehabiliterings plan och lämpliga övningar för uppbyggnad av skadat område.
  • Vid en rörelsestörning som veterinär har kollat på men kanske inte kan finna någon direkt orsak till.

En Equiopat jobbar med friskvård och rehabilitering för häst och behandlar mjukdelar och försöker se helheten utifrån individen. En liknande fysio- samt naprati behandling för häst. Efter utbildningen hittar alla sitt eget sätt att jobba på efter egna erfarenhet och tycke, men grundkunskapen från utbildningen är densamma.

Gav det här er lite mer klarhet vad en Equiopat är?