Friskvård för häst JH

Certifierad Equiopat®

Vad är en Equiopat?

”Equiopat® är en kvalitetssäkrad yrkestitel inom Hästfysioterapi”

Vilket menas med att man har genomgått en 2 årig KU- utbildning hos UPH där man avlagt godkända teoretiska prov i anatomi, fysiologi, osteologi, myologi, sjukdomslära, rehabilitering, biomekanik och orsakstänk. Samt praktiska moment och prov i hästmassage, laserbehandling, elektroterapi och stötvåg. Lämnat in 100 st godkända journaler på behandlingar och haft 3 dagars praktik tillsammans med en veterinär. Denna utbildning är delvis på distans med självstudier där en vecka i månaden är på plats i själva skolan.

I första året på utbildningen ligger det stort fokus på att lära sig anatomin från cellens uppbyggnad till kroppens olika funktioner, hormoner, nerver, mag- och tarmkanalen. Samt alla hästens muskler på latin ursprung, fäste, funktion och alla skelettben samt deras knölar på benen där en muskel fäster eller en sena löper över. Man lär sig också grunderna i de praktiska momenten i massage tekniken och palpering samt har hovlära tillsammans med en hovslagare, hovens uppbyggnad, vinklar osv.

Andra året är det ett större fokus på att få ihop helheten med allt det praktiska, att se hästen i rörelse, koppla upplevda problem, rörelsestörningar + palperings fynd med en tänkbar orsak och där ut efter välja en lämplig behandling med hjälp av massage och antingen laser, stötvåg eller elektroterapi som komplement. Här ligger det också stort fokus på att journalen ska vara proffsigt skrivet och ha en röd sammanhängande tråd, alltså ska din tänkbara orsak hänga ihop med vad du behandlat och kommit fram till.

I det andra året lär man sig också rehab och djurvårdar biten eftersom i utbildningen så ingår det en kurs till djurvårdare på utökad nivå 2. Tillslut knyter man ihop säcken med att lära sig grunderna i kinesiotejpning och sadellära – att kunna se när en sadel passar eller ej.

Så när kan man anlita en Equiopat?

 • I förebyggande syfte, allmän koll av hästens rörelse, utrustning & muskeltonus i kroppen.
 • I rehabiliterande syfte, massage, laser, elektroterapi, stötvåg för att påskynda läkning, samt få hjälp med att lägga upp en rehabiliterings plan och lämpliga övningar för uppbyggnad av skadat område.
 • Vid en rörelsestörning som veterinär har kollat på men kanske inte kan finna någon direkt orsak till.

En Equiopat jobbar med friskvård och rehabilitering för häst och behandlar mjukdelar och försöker se helheten utifrån individen. En liknande fysio- samt naprati behandling för häst. Efter utbildningen hittar alla sitt eget sätt att jobba på efter egna erfarenhet och tycke, men grundkunskapen från utbildningen är densamma.

Gav det här er lite mer klarhet vad en Equiopat är?

Krubbitar remmen – okunskap vilket leder till onödigt lidande.

I Januari hade vi en riktigt bra föreläsning på skolan om Etologi och Näringslära av Maria Wilhemsson . Maria är leg. djursjukskötare med en master examen i hästvetenskap och som har specialiserat sig inom Etologi och Näringslära.

Detta inlägg kommer därför att handla om ett ämne som berörde mig mycket efter denna föreläsning, vilket är som rubriken lyder krubbitning. Varför utvecklas ett sådant beteende? Hur blir man av med det? & Varför ska man inte använda krubbitarremen?


Jag måste erkänna att jag förut inte varit så insatt i krubbitar beteendet mer än att jag sett det som ett stress beteende. Som jag upplevt som störande, jag har trott att det inte är bra att krubbita för att risken för kolik ökar av all luft de drar in och att det kan smittas över till andra hästar. Men nu i efterhand så skäms jag över hur dåligt påläst jag varit.

Därför tycker jag att det var värt att skriva ett inlägg om just detta ämne för kanske finns det någon mer där ute i hästvärlden som är lika dåligt påläst som jag. Men förhoppningsvis har ni bättre koll på detta och om inte så läs vidare!

Krubbitning är ett stereotypt beteende som tar lång tid att utvecklas och som uppkommer av att hästens naturliga beteende/ behov hindras och begränsas. Vilket skapar en inre stress/ frustration hos hästen och när hästen väl utvecklat detta beteende så är det svårt att bli av med, men det går att minska med tiden.

Krubbitning sker ofta upprepande gånger i olika situationer men oftast i boxen, beteendet ser ut som så att hästen tar stöd med fram tänderna mot ett föremål som oftast är en boxkant, böjer på sin nacken och drar in luft vilket ger ifrån sig ett speciellt ljud.


Denna rem är inte en krubbitar rem tror jag, men den sitter på samma sätt.

Vad är syftet med den här krubbitaremen?

Syftet med den är att få hästen att sluta med beteendet genom att skapa ett obehag när hästen försöker utföra beteendet och därmed få hästen att inte vilja fortsätta. Vilket sker genom att remmen skapar ett obehagligt tryck när hästen försöker böja på sin nacken för att försöka dra in luft.

Men tyvärr är det inte så enkelt och absolut inte lösningen eftersom hästen faktiskt blir lugn av att få utföra detta beteendet vilket även kan hjälpa till och mildra magontet som hästen ofta skapat av stressen. Alltså förvärrar man bara hästens välmående med att försöka hindra den från att utföra beteendet.

Vad kan det vara som skapar denna stress?

Det kan vara att vi stänger in hästen i en box vilket hindrar dess möjlighet att röra på sig fritt och att födosöka, att vi ger hästen för lite grovfoder i jämförelse med kraftfoder eller att det går för lång tid mellan utfodringarna vilket resulterar i en hungrig häst med tom mage. (vilket den aldrig bör vara) Det kan även vara att hästen inte får någon social kontakt med ett annat djur/ häst.

Därför bör man alltid ställa sig frågan när ens häst gör något annorlunda som ex. slickar på väggarna, trääter, skrapar, bankar varför blir det såhär, kan hästen vara understimulerad, hungrig, vad hindrar vi, vad vill den? (och såklart kan det vara svårt att veta ibland)

Denna stress och tolerans nivå är såklart individuell från häst till häst och därför kan man inte säga att krubbitning smittar. Utan är det så att fler hästar i samma miljö får beteendet så är det troligen pga miljön hästarna lever i som man bör se över. Krubbitning är inte en smittsam sjukdom utan ett tecken på att din häst inte mår bra. I en miljö där hästarna har mycket sysselsättning och utevistelse är sannolikheten liten att andra hästar ska ta efter beteendet.


Man ser sällan beteendestörningar som krubbitning,
vävning, grävning etcetera när hästen går ute på bete!

Får hästen kolik av luften den drar in vid krubbitning?

Nej det får den inte, eftersom det har gjorts studier som visat på att matstrupen endast vidgas vid krubbitning utan att det sker en svälj rörelse av tungan vilket tyder på att luften stöts ut igen via munnen, alltså sväljer hästen ingen luft.

Men en häst som krubbiter mår oftast inte bra och har därför ofta någon form av rubbning i sin mag & tarmkanalen som kan ge upphov till magont och kolik.

Ex. får hästen för lite grovfoder eller att det går för lång tid mellan utfodringarna så finns det stor risk att magen blir tom, vilket i sin tur kan skapa magsår. Eftersom den sura magsaften sipprar på även om hästen inte äter. Magsaften är tillför att ta hand om maten och finns det ingen mat att angripa så finns det risk för att magsaften angriper sleminnan på magsäcken. Vilket kan leda till små sår – magsår.

Därför är det SÅ viktigt att låta hästen få möjlighet att äta ofta och att foder givan består av mest grovfoder. Då får hästen ordentligt med tugg tid vilket är viktigt för den eftersom det är då hästens saliv produceras (hästen bildar endast saliv när den tuggar & en av salivens viktiga egenskap är att höja PH värdet i magsäcken alltså att surheten mildras), grovfodret är även den mat som stannar längst i magsäcken och har en större volym vilket gör magsäcken nöjd. Allt hänger ihop med mag & tarmkanal för att får hästen magsår så gör även det i sig att hästen blir stressad av att det gör ont i magen, aptiten minskas och ett minskat intag av grovfoder kan ske och en ond cirkel startar.

Ta av krubbitarremen nu!

Vill hästen krubbita måste den få möjlighet till det eftersom den ”läker/ behandlar” sig själv. Det finns studier som visar att hästen blir lugn av att få utföra beteendet, stressnivån sänks och eftersom många har ont i magen så hjälper även krubbitningen mot att lindra magontet eftersom det sägs att salivproduktionen ökar av krubbitningen alltså höjs PH värdet i magsäcken (som beskrivet ovan).

Så tänk er då om vi hindrar hästen från att utföra detta beteende! Då kommer hästen bara att må sämre, få mer ont i magen och mer stress. Vilket kan leda till att ett annat oönskat beteende utvecklas för att lindra stressen. Krubbitningen är ett tecken på att hästen faktiskt inte mår bra.

Vad kan man då göra för att lindra detta beteende?

Se över rutinerna i stallet, det optimala är lösdrift med fri tillgång till grovfoder men såklart är det inte möjligt för alla hästägare. Då kan man se till att hästen äter mer grovfoder än kraftfoder kanske behöver inte ens din häst kraftfoder?, små, flera givor per dag, se till att hästen har att göra är aktiverad, man kan prova lägga in en gren i boxen, aktiverings saker, en spegel så hästen tror att den ser en annan häst, försöka öka utevistelsen, låta hästen få en hagkompis. För att skydda hästens tänder mot sned slitning av krubbitningen kan man klä in kanterna på boxväggen i gummi.

Sen finns det dem hästar som blir tjocka av att äta en massa hö och då är det extra viktigt att man hittar ett mindre energi rikt grovfoder till dessa hästar och ev. att man blandar ut med lite halm så att dem ändå kan få möjlighet till en lång tuggtid och få ner en större volym i magsäcken.

Jag hoppas allt var tydligt och att ni fick med er någon ny kunskap av detta inlägg!

Läs mer här om ni är intresserade:

https://stud.epsilon.slu.se/6039/7/johansson_c_130912.pdf

https://stud.epsilon.slu.se/10729/1/hellden_m_170925.pdf

Vad gör en laser?

Laser är ett ljus som förmedlar en energi. Detta ljuset tränger ner i vävnaden mellan 1-4 cm beroende på vilken våglängd och styrka på lasern man använder sig av. Djupet blir sedan något mer på grund av att det blir en form av dominoeffekt eller ringar på vatten, cellen som träffas påverkar nästa cell som påverkar nästa osv.

På ett enkelt språk kan man säga att laser är en energi som man pumpar in i cellerna och som därefter påverkar kroppen positivt, kickar igång kroppens egna läkningssystem. Alltså påskyndar läkning.

Lasern påverkar kroppen och cellerna genom att

 • cirkulationen ökar
 • Spänningen i cellmembranet återställs. Vilket gör att cellen kan transportera in och ut näring, syre och slaggprodukter genom cellväggen. Alltså är detta en livsviktig funktion för cellen.
 • Det sker en stimulans i cellens kraftverk som tillverkar energi till cellerna och därmed ökas produktionen. Energi behövs till i princip all form av aktivitet.
 • vasodilation, menas med att venerna vidgas. Vilket gör att överflödig vätska transporteras bort snabbare. Därmed sänks trycket i vävnaden vilket gör att smärta minskas.
 • Den påverkar och förbättrar fagocytosen vilket är den delen som städar upp i cellen, immunförsvaret.

Lasern kan användas till det mesta inom skador, läkning, rehab, friskvård. Som

 • Sår
 • Hudproblem
 • Frakturer
 • Inflammationer
 • Infektioner
 • Muskelskador
 • Nervskador
 • Senskador
 • Svullnader, ödem
 • Smärtlindring
 • Lymfa

Elen och lasern gör i princip samma sak men på olika sätt, de påskyndar läkning genom att kicka igång kroppens egna läkningsmekanism.

 • Lasern används med fördel på sår då man inte behöver ha hudkontakt, den är utmärkt att använda på triggerpunkter, men även på lymfknutor eller infektioner då lasern stimulerar immunförsvaret mer än bakterierna. Sedan är denna lasern jag har liten och portabel vilket gör att jag lätt kan använda den på ställen som jag har svårt att fästa elens elektroder på.
 • Där elens bästa egenskaper är att sätta igång cirkulation på ett större område och därmed också transportera bort ödem, svullnader effektivt, dess påverkan/stimulans på nerver och smärtlindring.

Som med elen finns det riktlinjer på användning och man tänker Less is more överdriver man får man en hämmande effekt, att kroppen börjar försvara sig mot ljuset eller strömmen.

Karensen på lasern är satt till 23.59 dagen innan tävling. MEN jag rekommenderar 96h. Eller att man väljer att behandla hästen några dagar innan tävling eller efter för snabbare återhämtning.

Lasern jag just nu använder mig av heter Powerlaser och är en pulsad laser där våglängden ligger på 808nm vilket är ett osynligt ljus då vi inte kan se ljus över 700nm. Lasern är portabel och ser ut som en penna och kanske kan man då undra hur denna lilla apparat kan göra någon skillnad. Men man ska verkligen inte underskatta den då jag fått väldigt fina resultat med hjälp av den.

En liten hö tuss viktigare än man tror mot magsår!

Förra månaden när jag var i skolan så började vi prata om vanliga sjukdomar hos hästar och bland annat magsår. Här fick jag en ögonöppnare mot detta och därför tänkte jag göra ett kort inlägg om det. För kanske är jag inte ensam?

I 5 år har jag jobbat som hästskötare i travstall och jag minns att det var/ är ganska vanligt att vissa hästar där gick med magsår. Dessa individer var oftast stressade eller nervösa av sig och då tänkte jag att där har vi orsaken. Men nu i efterhand inser jag att det kanske inte var hela orsaken.

Vad är då magsår och hur uppkommer det?

Magsår är som det låter sår inne i magsäcken. För att förstå hur det uppkommer så bör man veta att magsäcken innehåller magsaft som består av bl.a saltsyra & proteinspjälkande enzymer vilket gör att magsaften är väldigt sur/lågt PH = frätande. Magsaften är tillför att döda de flesta bakterier som följt med maten och att ta hand om maten genom att bryta ner den till mindre bitar och ge den en välling konsistens.

Salivproduktionen hos en häst produceras enbart när den tuggar och saliven är viktig för magen för att den höjer PH värdet något i magsäcken alltså surheten mildras, samt smörjer matstrupen så maten glider ner lättare.

Magsaften däremot produceras hela tiden oavsett om hästen äter eller inte, finns det ingen mat att angripa så tar slemhinnan i magsäcken stryk vilket kan leda till magsår och som gör väldigt ont.

Då förstår man varför det är så viktigt att ge mer grovfoder än kraftfoder då grovfodret tar längre tid att tugga= större salivproduktion och att det tar längre tid att bryta ner och stannar därför längre i magen.

Trav och galopp hästar är de hästar som tyvärr är mest drabbade av magsår detta beror oftast på följande orsaker:

 • Det blir ett för högt tryck inne i bukhålan vid snabba gångarter magsyran skvalpar omkring.
 • Stresspåslag vid tävlingar för vissa hästar. Detta gör att salivproduktionen minskar och pga det så blir magsyran i ett högre koncentrat då det inte kommer ner lika mycket saliv. Alltså starkt frätande.
 • Sedan kan det vara en kombination med ovanstående att magsäcken oftast inte är full inför en stor prestation.

Jag började själv fundera på hur det var när jag jobbade i stallet. Vi gick hem ca 16.00 på em och då såg man till att ens passhästar hade hö kvar i boxen. Därefter var vi i stallet runt 06.00 och fodrade frukost, enbart med kraftfoder. Sedan släppte vi ut alla hästar och mockade, lade in hö i boxarna för att sedan börja ta in de hästar som skulle träna. Alltså hade dessa hästar stått ganska länge utan grovfoder och kan mycket möjligt närmat sig eller haft tomma magar när de sedan tränades. Resterande hästar som inte skulle träna fick då sitt grovfoder/hö vid lunch då de kom in för lunchfodring vilket är en ännu längre tid från gårdagens utfodring.

Visst fanns det några av hästarna som inte åt upp allt hö under natten, små åt, men även dem som gjorde det och så fanns det de hästar som bajsade i sitt hö och därför inte åt pga det. Så nu i efterhand inser jag att man borde gett alla hästarna en liten tuss hö vid deras morgon fodringen och inte enbart kraftfoder! Vilket kanske är en självklarhet för andra.

För att diagnostisera om din häst har magsår så görs det via gastroskopi en lång slang med en kamera på i änden som man för in genom näsan, vidare till matstrupen och ner i magsäcken.

Symptom kan vara:

 • Återkommande kolik
 • Akut kolik
 • Dålig aptit
 • Viktnedgång
 • Dåligt hull
 • Uppdragen buk
 • Diarrè

MEN hästen kan även vara symptomfri..

För att sammanfatta låt aldrig din häst stå på tom mage. Genom att utfodra många mål om dagen, mer grovfoder än kraftfoder och låt era hästar få äta i lugn och ro tuggtiden är viktigt för salivproduktionen.

För- och nackdelar med Equiband

Många frågar mig vad jag anser om Equiband. Som med allt annat finns det många olika tankar om denna metod.

Min egen erfarenhet av Equiband är inte så stor. Jag har varit med på en av Vivicas Clinics, hört kunder berätta och varit med och sett på när en kund använt sig av sitt Equiband.

Så som jag har förstått det så är hela tanken med bandet under magen att stimulera nervreceptorerna i huden och fascian, för att sedan få tillbaka en motorisk signal som aktiverar magmusklerna/ underlinjen. Därefter ska det bakre bandet uppmana hästen att få in bakbenen under sig så att tyngdpunkten flyttas bakåt så som man vill ha den för ett hållbart arbete.

Många av er har säkert hört att hästen bör arbeta lång och låg och detta gäller även med Equiband. För dem som inte hört det så är det steg 1 vid träning för en hållbar häst.

Det menas med att hästen ska sträcka ut halsen och sänka huvudet för att när den gör det så sträcks nack- och supraspinal ligament ut vilket gör att tornutskotten på ryggraden lyfts och ryggen höjs. Detta gör också att magen lättare blir aktiverad. Vilket i sin tur skapar möjlighet för bäckenet att vinklas in så att bakbenen kan få möjlighet att trampa in under hästen och tyngdpunkten få flyttas bakåt. Först då arbetar hästen optimalt med hela sin kropp.

Detta ligament är en energibesparande del då det inte krävs någon muskelkraft samtidigt som hästens hals och huvud bärs upp av detta ligament. Självklart finns det andra muskler som delvis måste hjälpa till men det hade gått åt mycket mer energi ifall detta ligament inte suttit där de satt.

Nackligamentet ser ni från nacke till strax innan svansen där det börjar och slutar. Längs vägen fäster det via tunna ligament stråk till varje halskota och därefter byter det namn till supraspinal ligamentet som löper ovanför tornutskotten på ryggraden och fäster på varje topp.

Man bör försöka låta hästen hitta detta läge själv utan hjälp med inspänningar osv. De flesta hästar söker sig neråt när de går i ett lungt tempo och slappnar av, det är behagligt för hästen att gå i denna form. Men hästen är ett flykt djur så finns det mycket ”faror” kommer den ha svårt att sänka huvudet.

Därefter ju starkare hästens över och underlinje blir kan man öka svårigheten och höja huvudet då den i detta läge inte får samma stöd/hjälp av nackligamnetet.

Så utifrån mina erfarenheter idag så är Equiband en utmärkt metod för hästar som behöver hjälp att hitta sin stabilitet mellan över och underlinje, få uppmaningen att arbeta rätt. Tex. hästar under uppbyggnad, hästar som arbetat ”fel” eller rehab hästar. Därefter bör man gradvis lära hästen arbeta rätt utan stimulering/stöd/uppmaning från banden tycker jag så att det inte blir ett måste att ha Equibandet på.

Vita linjerna är önskvärd position för huvud, hals och bakben. Röda linjen är en linje som brukar komma fram när hästen jobbar med underlinjen/magen.

Fördelar

+ Det är en enkel, effektiv metod.

+ Tidsbesparande då det ofta blir kvalitets träning från start bör man inte träna mer än kanske 20 min beroende på häst och nivå.

+ Kan arbeta hästen från grimman alltså sparar du på hästens mun.

+ Du får själv rört på dig. Eftersom det är önskvärt att du promenerar med i en fyrkant eller volt.

+ Du kan även rida med det.

+ Kan ses som ett moment i en varierad träning om du inte rider med det vill säga. Att hästen slipper ryttaren/tyngden på ryggen.

Nackdelar

-Dyr i inköp.

Så som ni ser ovan tycker jag att det finns fler fördelar än nackdelar. Vilket gör att känner du att du har ekonomi för detta så uppmanar jag er att köpa ett Equiband, om inte så finns det perfekta övningar på liknande vis som aktiverar över och underlinje på samma sätt som är gratis.

Jag tror att allt kan bero på häst till häst, vissa kan säkert verkligen behöva ett
Equiband för att komma rätt och andra har det i sig med lite hjälp på annat vis.

Vad är Elektroterapi?

Denna veckan har skolan äntligen dragit igång och nu går jag på sista året på denna utbildning. Nu har vi börjat med el-lära/ elektroterapi både teoretiskt och praktiskt.

I dagarna har vi fått lära oss allmän el lära vad volt, ampere, hertz är och vad som händer under plus respektive minus pool. Sedan har vi pratat om vad som händer i kroppen vid en el-behandling, hur ISKRA maskinen fungerar(den el-maskin vi använder oss av). Vilken ström man ska använda sig av beroende på problem/skada. Vad man ska tänka på och vad man inte bör göra och hur man kan använda sig av elen i behandlings syfte. Vi har även pratat väldigt mycket om nerver eftersom de står i centrum och det är dem vi ska samarbeta med.

I det praktiska började vi med att testa elen på oss själva och därefter var vi en hel dag på Halmstad travet och behandlade flera hästar med kombinationen el och massage. Efter denna dagen fick jag redan känna på el maskinens ”magi”, jag har insett att denna maskin lär underlätta mitt arbete och spara mina händer. Jag hade en häst som var väldigt spänd framför bogbladet och normalt sett tar det här mer än en behandling för att komma igenom och få spändheten att släppa. Efter bara några minuters el så släppte muskeln och jag kunde därför gå in och töja den mer effektivt än innan. Vi satte även kopplingar på kotor och knän som var galliga, tjocka, efter elen så såg man stora skillnader och man märkte på hästen att systemet satts igång. Häftigt!

Vad är då elektroterapi?

Det låter lite läskigt när man säger att man behandlar kroppen med el. Det känns inte så naturligt jag tänker på en kraftig elstöt eller som på filmer med hemska avrättningar, tortyrer osv. I behandlings syfte är det inte samma sorts ström och styrkor som tur är!

Faktum är att det är väldigt naturligt att behandla med el, för hela vår kropp är ett elektriskt system nerverna och hjärnan styr kroppen med hjälp av elektriska signaler. Nerverna tar upp infon som sedan skickas vidare till hjärnan, där hjärnan tar ett beslut, skickar sedan ut handlingen via en annan nerv som träffar tex. en muskel. Alla våra celler i kroppen behöver även dom ha en viss spänning mellan in och utsida för att fungera optimalt. Med elen ”kickar” man igång kroppens egna läkningsmekanism man väcker systemet vilket påskyndar läkning på ett naturligt sett.

Enkelt beskrivet vad el-maskinen/ elektroterapin kan göra:

 • Smärtlindra
 • Skapa avslappning-släpper på spända muskler
 • Öka cirkulationen
 • Påverkar cellens ämnesomsättning på ett positivt sätt vilket hjälper immunförsvaret
 • Höjer PH-värde i trasig vävnad, (en del av smärtan beror på att muskeln eller vävnaden är sur, lågt PH.)

Bra att veta

 • 96h karens
 • Hästen kan bli eller bör bli sämre av behandlingen vilket kan vara i upp till 4 dagar efter behandling, vilket konstigt nog är bra! Man vill ha en reaktion eftersom detta visar på att hästen svarat bra på behandlingen, att man kickat igång systemet.
 • Därför bör hästen vila minst 1-2 dagar efter behandling och tidigast hård träna 3-4 dagar. Detta kan självklart skilja sig från häst till häst.
 • Elen ger inga biverkningar och gör ingen skada (så länge man följer riktlinjerna för användningen såklart).
 • Jag kör med en låg ström styrka och faktum är att det krävs inte så mycket för att göra skillnad. Det har visat sig att hästen är känsligare än oss människor, då vi använder nästan dubbelt så stor strömstyrka på oss människor för att få någon verkan. Då är vår kropp typ hälften så stor som hästens. Väldigt intressant tycker jag!

Så nu kommer jag ha med mig denna maskin som hjälpmedel vid massagen, vilket jag hoppas kommer ge en större effekt av mina behandlingar.

Dålig prestation och orkeslös häst.

Liksom för oss människor är sömnen även viktig för hästen. En häst sömncykel ser annorlunda ut från vår, hästen sover ca 3-4h sammanlagt med ca 5-7 sovperioder per dygn. Det finns tre olika typer av sömn vilka är djupsömn som oftast sker liggandes på sidan, ortodox sömn som oftast sker liggandes på bröstet och dåsighet som ofta sker ståendes.

En häst kan hoppa över djupsömnen någon dag vid oro eller stress. Djupsömnen är viktig för återhämtning av hjärnan, kroppen och för att få låta musklerna få slappna av. En häst som sover dåligt blir såklart påverkad liksom vi människor blir. Det kan visa sig i sämre prestationen och orkeslöshet, vid för lite sömn ökar även risken för sjukdomar.

För att öka möjligheten för hästen att få sin djupsömn så finns det studier som visar på att en mjuk bädd, en lugn och trygg miljö gör att hästen lägger sig ner oftare.

En häst kan stå och sova och detta beror på att hästen delvis kan ”låsa” vissa leder och minskar på så vis muskelarbetet och sparar energi. Detta gör att hästen kan falla in i sin dåsighets sömn ståendes. Man pratar om hästens stå apparat vilket man kallar de muskler, senor, ligament och strukturer som samverkar för att ”låsa” lederna. Om inte stå apparaten fungerar som normalt så måste vissa muskler jobba hårdare i det ”låsta” läget vilket gör att mer energi går åt och muskeln eventuellt blir överansträngd och spänd.

När en häst lägger sig ner kan man ibland höra en duns eller ett stort stön det beror på att det är jobbigt och tungt för hästen att lägga och ställa sig upp det går åt mycket energi och musklerna får arbeta. Det säger sig själv varför äldre hästar och hästar som har ont eller är skadade kanske inte väljer att lägga sig ner då det tar emot och gör ont, vilket då även gör att de eventuellt sover sämre.

”Var sitter det?”

Det är många punkter som ska falla på plats som hästmassör först ska du bilda dig en uppfattning på kundens/ägarens problem, därefter läsa av hur hästen mår, hur den ser ut i kroppen, hur den står, vill den avlasta sig på ett ben eller del, hur rör sig hästen och hur känns muskulaturen. Sedan till det viktigaste varför blir det så och är det ett problem eller inte?

Pelvis

I skolan har vi fått lära oss många latinska ord eftersom det används av veterinärer och andra terapeuter. För att gemensamt kunna förstå ”veterinärs språk” och kunna läsa andras journaler. Det är lägesbeskrivningar, skelettdelar inkl. knölar och utskott där det fäster en muskel och sedan alla muskler.

Hela tiden i skolan har vi fått träna på att skriva journal efter varje behandling och därmed träna på att använda latinska ord. Det har varit rörigt och krävande och hjärnan har ibland gått på 200%.

Det har varit lite samma känsla som när jag skulle börja jobba som flygvärdinna. På utbildningen så pratade lärarna danska och utbildnings materialet var på engelska. Därefter pratade mina blivande kollegor svenska, danska, norska och engelska. Det var rätt så förvirrande att läsa mina anteckningar efter denna utbildning då jag skrivit ord på alla möjliga språk!

Scapula

Alla dem här faktorerna är anledningen till att jag ibland ser lite förvirrad och hummande ut när jag ska försöka förklara för er som kund hur hästen känns och varför. Det är mycket som snurrar i huvudet och ibland hittar jag inte orden och då blir det här och där!

Hästen är stor och kroppen likaså orsakerna kan vara många och ibland känns det som en never ending story. Men som tur är tycker jag det är extremt spännande, kul och lärorikt eftersom varje häst är en ny utmaning! Nu ser jag framemot mitt sista år på skolan som börjar 5 augusti.

Hästens tänder nöts korrekt vid marknivå.

Visste ni att hästarnas tänder växer fram till ca 20 års ålder. Har hästen ont i munnen så påverkar det såklart hela kroppen på ett eller annat sätt då hästen försöka undvika smärtan.


-Hästen föds med 12 kindtänder och mellan 1 vecka till 6 mån så växer 12 framtänderna ut. Sedan tappas mjölktänderna vid 2-4 års ålder.

-Fullvuxen har hästen sedan 24 kindtänder, 12 framtänder (2 betar, 0-4 vargtänder vanligast på hingstar, valacker).

Hästens tuggning sker likt en kvarn som maler, hästen tuggar normalt på en sida i taget och skiftar sedan sida ca. var femte minut. Det är emalj åsen/kanten som hjälper hästen att mala ner maten, den är veckad och sticker upp som en vass ås ur tanden.

Hästens emalj ligger veckat mitt i tanden som sedan omsluts av cement där vår tand är tvärtom och omsluts av emalj. Alltså slits hästens tänder mer än våra då cementen är mjukare än emaljen vilket gör att det lätt bildas sneda vassa kanter och åsar. Därför är det viktigt att regelbundet kolla upp hästens tänder av en duktig häst tandläkare.

Maten bör ej vara högre upp än där hästens ben börjar för att hästens hals ska vara rak och för att hästen ska kunna stå avslappnat och äta utan att behöva använda för mycket muskel kraft. Det optimala är att låta hästen äta från marken eftersom det är då när hästen sänker ner huvudet som över och under käke ligger mitt över varandra och korrekt nötning på tänderna sker! Värt att tänka över!

Det är viktigt att hästen får äta i lugn och ro och tugga sin mat, då tuggningen främjar salivproduktionen. Saliven är nödvändig för hästen eftersom den inte utsöndrar några enzymer i munhålan vilket vi människor gör. Därför behöver hästen blöta och smörja upp sin mat så den kan transporteras enkelt hela vägen ner till magsäcken. Först där utsöndras enzymerna som börjar spjälka maten.

Vill ni läsa mer gå vidare här

https://distriktsveterinarerna.se/veterinaren-tipsar/veterinaren-tipsar–hast/tandvard–hast/anatomi-fysiologi–hastens-tander

https://www.agria.se/hast/artiklar/om-hast/munnen/

Triggerpunkts kursen

Förra helgen var jag på triggerpunkts kurs för Charlotta Lindgren, ena dagen var vi på Husaby hästakut och den andra på Bjertorps travcamp. Det var minst sagt ett par inspirerande och lärorika dagar. Jag har aldrig mött Charlotta tidigare men vilken kvinna och vilken kunskap hon sitter på, med fin känsla och lång erfarenhet. Hon är utbildad equiterapeut, studerat ytterligare bas medicin, samarbetat med flera veterinärer och har ett långt CV både i Frankrike och Sverige på hästar hon behandlat. Sedan 8 år tillbaka jobbar hon på Husaby hästklinik där hon samarbetar tillsammans med veterinärerna.

Kursen handlade om fasciella triggerpunkter, alltså triggerpunkter i fascian. Charlotta har med hjälp av human sidan lokaliserat fram dessa punkter i två års tid på just hästarna. Dessa använder hon även dagligen i sitt arbete för att behandla och släppa på smärta. Det fina av allt är att du behöver inte använda jätte stor kraft för att göra skillnad bra för både dig och hästen. På kursen fick vi lära oss de 10 vanligaste punkterna som hästarna kan få problem med.

Lite kort om vad en triggerpunkt är, en punkt som alltid ligger på samma placering därför kan man inte säga att en triggerpunkt är det samma som en muskelknuta då en muskelknuta kan uppkomma var som helst i muskeln. Dessa bestående punkter är ett ställe i muskel, fascia eller i senspolen där det sker stor aktivitet ofta i närhet av en nerv och kärl ingångar, därför ökar behovet av syre just där. Blir en muskel överansträngd så skapas det syre brist vilket förklarar varför dessa ställen lätt blir påverkade.

Triggerpunkten kan vara aktiv eller inaktiv. När punkten är aktiv så kan den vara öm men behöver inte vara det, utan smärtan kan bereda ut sig över ett stort område. Alltså kan man ha ont i knäet men punkten sitter högre upp närmare ryggen. Extremt spännande område för en muskelnörd!

Vi fick höra på kursen att på Husaby har man börjat testa och behandla dessa punkter vid hälta istället för att behandla själva leden. Då har dem behandlat med b-vitamin vilket visat positivt resultat på flera hästar. Väldigt intressant! Tänk vad bra om vi kunde alternera behandlingarna och slippa spruta för mycket kortison och dylikt.

”Muskelspänningar kan ge ledproblem och ledproblem kan ge muskelspänningar” Jag har flera gånger hört att på veterinär utbildningen så är inte kunskapen om muskeldiagnostik och alternativa behandlingar tillräcklig. Vilket då visar på att vi alla behöver samarbeta mera, alla ska inte behöva kunna allt. Läs ett fint reportage om Charlotta, Husaby och deras samarbete här i travronden.

« Äldre inlägg