Läsvärt

Krubbitar remmen – okunskap vilket leder till onödigt lidande.

I Januari hade vi en riktigt bra föreläsning på skolan om Etologi och Näringslära av Maria Wilhemsson . Maria är leg. djursjukskötare med en master examen i hästvetenskap och som har specialiserat sig inom Etologi och Näringslära.

Detta inlägg kommer därför att handla om ett ämne som berörde mig mycket efter denna föreläsning, vilket är som rubriken lyder krubbitning. Varför utvecklas ett sådant beteende? Hur blir man av med det? & Varför ska man inte använda krubbitarremen?


Jag måste erkänna att jag förut inte varit så insatt i krubbitar beteendet mer än att jag sett det som ett stress beteende. Som jag upplevt som störande, jag har trott att det inte är bra att krubbita för att risken för kolik ökar av all luft de drar in och att det kan smittas över till andra hästar. Men nu i efterhand så skäms jag över hur dåligt påläst jag varit.

Därför tycker jag att det var värt att skriva ett inlägg om just detta ämne för kanske finns det någon mer där ute i hästvärlden som är lika dåligt påläst som jag. Men förhoppningsvis har ni bättre koll på detta och om inte så läs vidare!

Krubbitning är ett stereotypt beteende som tar lång tid att utvecklas och som uppkommer av att hästens naturliga beteende/ behov hindras och begränsas. Vilket skapar en inre stress/ frustration hos hästen och när hästen väl utvecklat detta beteende så är det svårt att bli av med, men det går att minska med tiden.

Krubbitning sker ofta upprepande gånger i olika situationer men oftast i boxen, beteendet ser ut som så att hästen tar stöd med fram tänderna mot ett föremål som oftast är en boxkant, böjer på sin nacken och drar in luft vilket ger ifrån sig ett speciellt ljud.


Denna rem är inte en krubbitar rem tror jag, men den sitter på samma sätt.

Vad är syftet med den här krubbitaremen?

Syftet med den är att få hästen att sluta med beteendet genom att skapa ett obehag när hästen försöker utföra beteendet och därmed få hästen att inte vilja fortsätta. Vilket sker genom att remmen skapar ett obehagligt tryck när hästen försöker böja på sin nacken för att försöka dra in luft.

Men tyvärr är det inte så enkelt och absolut inte lösningen eftersom hästen faktiskt blir lugn av att få utföra detta beteendet vilket även kan hjälpa till och mildra magontet som hästen ofta skapat av stressen. Alltså förvärrar man bara hästens välmående med att försöka hindra den från att utföra beteendet.

Vad kan det vara som skapar denna stress?

Det kan vara att vi stänger in hästen i en box vilket hindrar dess möjlighet att röra på sig fritt och att födosöka, att vi ger hästen för lite grovfoder i jämförelse med kraftfoder eller att det går för lång tid mellan utfodringarna vilket resulterar i en hungrig häst med tom mage. (vilket den aldrig bör vara) Det kan även vara att hästen inte får någon social kontakt med ett annat djur/ häst.

Därför bör man alltid ställa sig frågan när ens häst gör något annorlunda som ex. slickar på väggarna, trääter, skrapar, bankar varför blir det såhär, kan hästen vara understimulerad, hungrig, vad hindrar vi, vad vill den? (och såklart kan det vara svårt att veta ibland)

Denna stress och tolerans nivå är såklart individuell från häst till häst och därför kan man inte säga att krubbitning smittar. Utan är det så att fler hästar i samma miljö får beteendet så är det troligen pga miljön hästarna lever i som man bör se över. Krubbitning är inte en smittsam sjukdom utan ett tecken på att din häst inte mår bra. I en miljö där hästarna har mycket sysselsättning och utevistelse är sannolikheten liten att andra hästar ska ta efter beteendet.


Man ser sällan beteendestörningar som krubbitning,
vävning, grävning etcetera när hästen går ute på bete!

Får hästen kolik av luften den drar in vid krubbitning?

Nej det får den inte, eftersom det har gjorts studier som visat på att matstrupen endast vidgas vid krubbitning utan att det sker en svälj rörelse av tungan vilket tyder på att luften stöts ut igen via munnen, alltså sväljer hästen ingen luft.

Men en häst som krubbiter mår oftast inte bra och har därför ofta någon form av rubbning i sin mag & tarmkanalen som kan ge upphov till magont och kolik.

Ex. får hästen för lite grovfoder eller att det går för lång tid mellan utfodringarna så finns det stor risk att magen blir tom, vilket i sin tur kan skapa magsår. Eftersom den sura magsaften sipprar på även om hästen inte äter. Magsaften är tillför att ta hand om maten och finns det ingen mat att angripa så finns det risk för att magsaften angriper sleminnan på magsäcken. Vilket kan leda till små sår – magsår.

Därför är det SÅ viktigt att låta hästen få möjlighet att äta ofta och att foder givan består av mest grovfoder. Då får hästen ordentligt med tugg tid vilket är viktigt för den eftersom det är då hästens saliv produceras (hästen bildar endast saliv när den tuggar & en av salivens viktiga egenskap är att höja PH värdet i magsäcken alltså att surheten mildras), grovfodret är även den mat som stannar längst i magsäcken och har en större volym vilket gör magsäcken nöjd. Allt hänger ihop med mag & tarmkanal för att får hästen magsår så gör även det i sig att hästen blir stressad av att det gör ont i magen, aptiten minskas och ett minskat intag av grovfoder kan ske och en ond cirkel startar.

Ta av krubbitarremen nu!

Vill hästen krubbita måste den få möjlighet till det eftersom den ”läker/ behandlar” sig själv. Det finns studier som visar att hästen blir lugn av att få utföra beteendet, stressnivån sänks och eftersom många har ont i magen så hjälper även krubbitningen mot att lindra magontet eftersom det sägs att salivproduktionen ökar av krubbitningen alltså höjs PH värdet i magsäcken (som beskrivet ovan).

Så tänk er då om vi hindrar hästen från att utföra detta beteende! Då kommer hästen bara att må sämre, få mer ont i magen och mer stress. Vilket kan leda till att ett annat oönskat beteende utvecklas för att lindra stressen. Krubbitningen är ett tecken på att hästen faktiskt inte mår bra.

Vad kan man då göra för att lindra detta beteende?

Se över rutinerna i stallet, det optimala är lösdrift med fri tillgång till grovfoder men såklart är det inte möjligt för alla hästägare. Då kan man se till att hästen äter mer grovfoder än kraftfoder kanske behöver inte ens din häst kraftfoder?, små, flera givor per dag, se till att hästen har att göra är aktiverad, man kan prova lägga in en gren i boxen, aktiverings saker, en spegel så hästen tror att den ser en annan häst, försöka öka utevistelsen, låta hästen få en hagkompis. För att skydda hästens tänder mot sned slitning av krubbitningen kan man klä in kanterna på boxväggen i gummi.

Sen finns det dem hästar som blir tjocka av att äta en massa hö och då är det extra viktigt att man hittar ett mindre energi rikt grovfoder till dessa hästar och ev. att man blandar ut med lite halm så att dem ändå kan få möjlighet till en lång tuggtid och få ner en större volym i magsäcken.

Jag hoppas allt var tydligt och att ni fick med er någon ny kunskap av detta inlägg!

Läs mer här om ni är intresserade:

https://stud.epsilon.slu.se/6039/7/johansson_c_130912.pdf

https://stud.epsilon.slu.se/10729/1/hellden_m_170925.pdf

Dela detta inlägg